reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.61.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 26 lutego 2014r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XL/8/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XL/8/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Giżycku, na sesji w dniu 23 stycznia 2014 r., powołując się na art. 39 ustawy o samorządzie gminnym, podjęła uchwałę, o której mowa na wstępie. Przedmiotem uchwały jest udzielenie upoważnienia Kierownikowi Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku do załatwiania indywidualnych sprawa z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

Stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. Przytoczona powyżej norma stanowi odstępstwo od zasady wyrażonej przez ustawodawcę w ustępie 1 omawianego przepisu, stanowiącej, iż decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wskazać również należy, iż zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa wyłączone jest stosowanie wykładni rozszerzającej względem przepisów wprowadzających wyjątki od reguł ogólnych. W tym miejscu ponownie przywołać należy zapisy art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, które przyznają organowi stanowiącemu gminy kompetencję do udzielenia stosownego upoważnienia jedynie organom wykonawczym jednostek pomocniczych oraz organom jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. Z cała pewnością nie jest możliwym uznanie Kierownika Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku za organ tej jednostki organizacyjnej, a co za tym idzie - niedopuszczalnym jest udzielenia mu upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przez Radę Miejską w Giżycku. Działanie takie sprzeczne jest z przytoczoną powyżej zasadą wykładni przepisów prawa. Oznacza to, iż zakwestionowana uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, co rodzi konieczność wyeliminowania jej z obrotu prawnego.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski


Jan Maścianica

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Quercus Sp. z o. o.

ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP, autoryzowany Partner SAP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama