| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/267/14 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2013r. Nr XXIX/243/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dźwierzuty na 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

? w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 106.306,00 zł :

a) dochody budżetu przed zmianami : 21.720.592,21 zł,

z tego : dochody bieżące w wysokości : 18.857.730,17 zł

dochody majątkowe w wysokości : 2.862.862,04 zł.

b) dochody budżetu po zmianach : 21.826.898,21 zł,

z tego : dochody bieżące w wysokości : 18.890.436,17 zł

dochody majątkowe w wysokości : 2.936.462,04 zł.

? w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 266.859,30 zł :

a) wydatki budżetu przed zmianami : 22.290.489,72 zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 17.283.791,72 zł

wydatki majątkowe w wysokości 5.006.698,00 zł,

b) wydatki budżetu po zmianach : 22.557.349,02 zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 17.404.598,02 zł

wydatki majątkowe w wysokości : 5.152.751,00 zł.

? § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

"Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.937.751,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3", do niniejszej uchwały.

? § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.736.864,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4", do niniejszej uchwały.

? § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5",

do niniejszej uchwały.

? § 3 otrzymuje brzmienie :

Deficyt budżetu gminy wynosi 730.450,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 730.450,81 zł.",

? § 4 otrzymuje brzmienie :

Przychody budżetu w wysokości 1.480.869,11 zł, rozchody w wysokości 750.418,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXIX/243/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2014r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/267/14
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 10 marca 2014 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/267/14
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 10 marca 2014 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/267/14
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 10 marca 2014 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/267/14
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 10 marca 2014 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/267/14
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 10 marca 2014 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/267/14
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 10 marca 2014 r.
Zalacznik7.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »