| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/370/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 6 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13a ust. 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm. Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, zm. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1529)Rada Miejska w Dobrym Mieście, na wniosek Burmistrza Dobrego Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wprowadza się następujące zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych:

1) W obwodzie głosowania nr 8 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej "Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku, Cerkiewnik 19" zastępuje się nazwą "Świetlica wiejska - Cerkiewnik 16";

2) W obwodzie głosowania nr 13 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej "Świetlica wiejska - Piotraszewo 34" zastępuje się nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie, Piotraszewo 7".

2. W obwodzie głosowania nr 3 dotychczasową nazwę budynku siedziby obwodowej komisji wyborczej "Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście" zastępuje się nazwą budynku "Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Łańko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »