| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/211/2014 Rady Gminy Miłki

z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/129/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Miłki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13a §1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529) Rada Gminy Miłki działając na wniosek Wójta Gminy Miłki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/129/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Miłki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 marca 2013r., poz.1307), zmienionej uchwałą Nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 28 lutego 2013 r (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 marca 2013r., poz.1310) wprowadza się następującą zmianę : w obwodzie głosowania nr 2 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej "Konopki Wielkie nr 12 (lokal byłej szkoły podstawowej) 11-513 Miłki" zastępuje się nazwą "Świetlica wiejska Konopki Nowe 9, 11-513 Miłki".

2. Zmiana nie powoduje zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Miłki.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gujda


Uzasadnienie

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849 i 951) w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stale obwody głosowania dokonała Rada Gminy Miłki w drodze uchwały Nr XXVII/129/2012 z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Miłki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 marca 2013r., poz.1307), zmienionej uchwałą Nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 28 lutego 2013 r zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Miłki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 marca 2013r., poz.1310). na wniosek wójta.

Podział Gminy Miłki na stałe obwody głosowania, numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawia się następująco:

Nr
Obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Sołectwa: Czyprki, Lipińskie, Staświny, Miłki,
Marcinowa Wola

Ośrodek Kultury w Miłkach
ul. Szkolna 1
11-513 Miłki

2

Sołectwa: Bielskie, Danowo, Konopki Wielkie,
Konopki Małe, Konopki Nowe, Wyszowate,
Konopki Wielkie

Konopki Wielkie Nr 12
(lokal byłej szkoły podstawowej)
11-513 Miłki

3

Sołectwa: Ruda, Kleszczewo, Rydzewo, Jagodne Wielkie, Paprotki, Jagodne Małe

Szkoła Podstawowa w Rydzewie
ul. Mazurska 94
11-513 Miłki

W obwodzie Nr 2 z powodu braku możliwości znalezienia innego lokalu wyznaczono siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Konopkach Wielkich 12, w budynku byłej szkoły podstawowej.

W grudniu 2013 roku Gmina Miłki wybudowała w miejscowości Konopki Nowe, nową świetlicę wiejską dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konopki Nowe to miejscowość położona centralnie w obwodzie Nr 2, licząca 196 wyborców. W miejscowości dotychczasowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Konopkach Wielkich jest 136 wyborców a lokal wyznaczony na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nie jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Z w/w powodów uzasadniona jest zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z miejscowości Konopki Wielkie do miejscowości Konopki Nowe.

Podział Gminy Miłki na stałe obwody głosowania, numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawiał się będzie następująco:

Nr
Obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Sołectwa: Czyprki, Lipińskie, Staświny, Miłki,
Marcinowa Wola

Ośrodek Kultury w Miłkach
ul. Szkolna 1
11-513 Miłki

2

Sołectwa: Bielskie, Danowo, Konopki Wielkie,
Konopki Małe, Konopki Nowe, Wyszowate
i Konopki Wielkie

Świetlica wiejska,
Konopki Nowe 9
11-513 Miłki

3

Sołectwa: Ruda, Kleszczewo, Rydzewo, Jagodne Wielkie, Paprotki, Jagodne Małe

Szkoła Podstawowa w Rydzewie
ul. Mazurska 94
11-513 Miłki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »