| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31/VI/2014 Rady Gminy Braniewo

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Braniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2014 poprzez : zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 425.642,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.064.511,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 553.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet gminy po zmianach wynosi: plan dochodów ogółem - 17.051.047,58 zł z tego: dochody bieżące - 16.255.574,16 zł dochody majątkowe - 795.473,42 zł plan wydatków ogółem - 17.306.092,58 zł z tego: wydatki bieżące - 15.732.978,06 zł wydatki majątkowe - 1.573.114,52 zł

3. Wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach na rok 2014 wynoszą 1.400.114,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po wprowadzonych zmianach wynosi 3.410.167,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 255.045,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody budżetu wynoszą 485.845,00 zł, rozchody wynoszą 230.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Ruksztełło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/VI/2014
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31/VI/2014
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/VI/2014
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31/VI/2014
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik4.ods

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 31/VI/2014
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik5.ods

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 31/VI/2014
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik6.xls

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 31/VI/2014
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik7.xls

załącznik nr 7

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »