| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/231/2014 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 13 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2014 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z poź. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, a także po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania dochodów i wydatków dokonuje się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 1, 2, 3, 5 i 7 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/196/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. ,

1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 397.209,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 397.209,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie - 107.242,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) dokonuję się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5

5) dokonuje się zwiększenia kwot dotacji udzielonych z budżetu jst w kwocie 66.958,00 zł zgodnia z załącznikiem Nr 7 Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

- dochody - 22.368.725,43 zł

- wydatki - 21.442.617,43 zł

§ 2. Nadwyżkę w kwocie 926.108,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3. W uchwale budżetowej Nr XL/219/2014 z dnia 19.03.2014 r. załącznik Nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze śrdoków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - otrzymuje poprawne brzmienie.

§ 4. W uchwale budżetowej Nr XLI/226/2014 z dnia 31.03.2014 r. załącznik Nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze śrdoków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - otrzymuje poprawne brzmienie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskim.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Matuszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/231/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/231/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/231/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/231/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLII/231/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 czerwca 2014 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/231/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

346 721,19

0,00

346 721,19

01095

Pozostała działalność

346 721,19

0,00

346 721,19

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 430,00

870,00

5 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

761,55

149,52

911,07

4120

Składki na Fundusz Pracy

108,60

- 42,40

66,20

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

348,30

- 177,12

171,18

4300

Zakup usług pozostałych

350,00

- 200,00

150,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

400,00

- 300,00

100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

400,00

- 300,00

100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10 972,00

0,00

10 972,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

10 026,00

0,00

10 026,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 025,00

- 1 025,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

176,50

- 62,37

114,13

4120

Składki na Fundusz Pracy

25,50

- 9,23

16,27

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

760,00

1 096,60

1 856,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 040,00

- 432,80

1 607,20

4300

Zakup usług pozostałych

779,00

300,00

1 079,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

150,00

150,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,00

150,00

150,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0,00

100,00

100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 267,20

232,80

852

Pomoc społeczna

3 364 215,00

0,00

3 364 215,00

85295

Pozostała działalność

76 266,00

0,00

76 266,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

- 62,00

738,00

4300

Zakup usług pozostałych

66,00

62,00

128,00

Razem:

3 761 115,19

0,00

3 761 115,19


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/231/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania/podmiotu

kwota dotacji

przedmiotowej

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1

921

92109

2480

GOK Gierzwałd

430 000,00

2

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie

90 000,00

Razem

520 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1

801

80101

2540

Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie

185 443,00

2

801

80103

2540

Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie

37 000,00

3

801

80106

2540

Punkt przedszkolny "BajKa"w Dylewie i " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku

66 500,00

4

921

92195

2360

Widowisko historyczne uświęc. Dni Grunwaldu

25 000,00

5

926

92695

2360

Stowarzyszenie "Nazse Pacółtowo" - organizacja imprez kulturalnych (np.. dzień senira, dzień dziecka, dizeń matki) dla mieszkańców miejscowości Pacółtowo.

5 000,00

6

926

92695

2360

Stowarzyszenie RAGSZ - organizacja ferii zimowych dla rodzin z miejscowości Szczepankowo

5 000,00

7

926

92695

2360

Klub Petanqve - organizacja zawodów Mistrzostw Polski i organizacja rozgrywek petanqove III ligi.

5 000,00

Razem

288 943,00

40 000,00

Ogółem

808 943,00

40 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »