| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/311/2014 Rady Gminy Prostki

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wysokości opłat za pojemniki ponoszonej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Prostki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i art. 6k ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Gminy Prostki uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości :

1) do 10 km - 13,00 zł za 1 m3,

2) powyżej 10 km - 18,00 zł za 1 m3.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są segregowane :

1) za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 - w wysokości 17

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - w wysokości 30

3) za pojemnik o pojemności 0,36 m3 - w wysokości 42

4) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 - w wysokości 125

5) za pojemnik o pojemności 5 m3 - w wysokości 550

6) za pojemnik o pojemności 7 m3 - w wysokości 800

7) za pojemnik o pojemności 10 m3 - w wysokości 1100 zł.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są segregowane :

1) za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 - w wysokości 16

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - w wysokości 29

3) za pojemnik o pojemności 0,36 m3 - w wysokości 39

4) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 - w wysokości 120

5) za pojemnik o pojemności 5 m3 - w wysokości 530

6) za pojemnik o pojemności 7 m3 - w wysokości 760

7) za pojemnik o pojemności 10 m3 - w wysokości 1050 zł.

4. Ustala się że podane kwoty w ust. 1, 2 i 3 są kwotami brutto.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Prostki z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2014 r..

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Długołęcki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »