| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.148.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 10 lipca 2014r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XL/279/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w Młynarach

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013,
poz. 594 ze zm.// stwierdzam nieważność § 1 ust. 2 uchwały Nr XL/279/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w Młynarach, w części dotyczącej sformułowania "w godzinach od 9.00 do14.00."

UZASADNIENIE:

Rada Miejska w Młynarach w dniu 23 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę Nr XL/279/2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w Młynarach.

W § 1 ust. 1 uchwały Rada postanowiła, że przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie obejmujące realizowanie zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych. Natomiast w § 1 ust. 2 uchwały Rada postanowiła, że zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzone są w godzinach od 9.00 do 14.00, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Powyższy zapis w zakresie, w jakim uchwała określa bezpłatne godziny wychowania przedszkolnego w godzinach od 9.00 do 14.00, został podjęty z przekroczeniem kompetencji rady gminy, określonej przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./

Zgodnie z art. 14 ust. 5 w/w ustawy rada gminy jest upoważniona do stanowienia przepisów prawa miejscowego, dotyczącego ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2. Według zaś tego przepisu przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Wykładnia językowa art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty wskazuje, iż ustawodawcy chodziło o ilość godzin bezpłatnych, w czasie których będzie realizowana usługa wychowania przedszkolnego, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a nie wskazywanie przez radę gminy konkretnych godzin zegarowych, w których ma się to odbywać, co ze względów racjonalnych powinno leżeć w zakresie indywidualnych regulacji statutowych każdej jednostki.

Jak wynika z powyższego, kwestionowany zapis zawarty w § 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały, stanowiący, iż bezpłatne zajęcia nauczania przedszkolnego prowadzone będą w godzinach od 9.00 do 14.00, w istotny sposób narusza przytoczone powyżej przepisy. Rada nie posiada podstawy prawnej do wprowadzenia takiego uregulowania, w uchwale ustalającej opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

z up. Wojewody Warmińsko-MazurskiegoGrażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »