| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/338/14 Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienia w Publicznym Żłobku Gminy Biskupiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zmianami), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) Rada Miejska w Biskupcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek w wysokości 1,10 zł za świadczenia, których zakres obejmuje:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

§ 2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dokonuje się odliczeń opłat o których mowa w §1 ust. 1 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

§ 3. Brak treści

1. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka ponoszą wydatki na wyżywienie, które jest określone dzienną stawką żywieniową w oparciu o obowiązujące normy fizjologiczne i aktualne ceny artykułów żywnościowych

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor żłobka w porozumieniu z Burmistrzem Biskupca, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa obejmująca cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) nie może przekroczyć 8 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Olczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »