| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/273/14 Rady Miejskiej w Sępopolu

z dnia 6 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Sępopol Przedszkola Samorządowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art.7 ust.1 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie.

2. Opłatę za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 1 za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza podstawę programową.

3. Kwota ustalona w ust.2 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o systemie oświaty.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sępopolu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług w przedszkolu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu


Tadeusz Sosnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »