| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/246/2014 Rady Gminy Janowo

z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowo oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Gminy Janowo, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Janowo, udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego i przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowo.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kujawski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/246/2014
Rady Gminy Janowo
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

uchw XLIV 246 2014 zal 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/246/2014
Rady Gminy Janowo
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

uchw XLIV 246 2014 zal 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »