| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/362/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 189 206 zł

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 098 866,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
dochody bieżące w wysokości 37 692 139,05 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 406 727

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 73 432 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 41 574 193,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 35 706 298,05 zł
wydatki majątkowe w wysokości 5 867 895 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach w wysokości 5 324 082 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach w wysokości 1 010 715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 475 327 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 2 475 327 zł,

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 232 563 zł, rozchody w wysokości 757 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach , stanowi załącznik nr 8.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark


Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku


Załącznik nr 4 do Uchwały dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik nr 5 do Uchwały dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst


Załącznik nr 6 do Uchwały dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych jst


Załącznik nr 7 do Uchwały dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014r.


Załącznik nr 8 do Uchwały dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »