| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/427/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/186/2008 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Węgorzewa uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 20014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/186/2008 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie, oraz powierzenia Burmistrzowi Węgorzewa uprawnienia do stanowienia o ich wysokości wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust. 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

z opłat zwalnia się:

a) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Węgorzewo i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ,

b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Węgorzewa,

c) organizatorów realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,

d) stowarzyszenia non-profit prowadzące zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Węgorzewo.".

2. W §2 ust. 1 uchwały dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

Zwalnia się z pobierania opłat za korzystanie z następujących obiektów:

a) Plaża Miejska Kal

b) Plaża Miejska Mamry

c) Ogólnodostępne obiekty sportowo-rekreacyjne powstałe z dofinansowaniem zewnętrznym - w okresie trwałości projektu.

d) Lodowiska sezonowe tworzone na obiektach sportowych.

e) Ścieżki piesze i rowerowe

f) Place zabaw".

3. §2 ust. 2 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

Na obiekty sportowe i rekreacyjne a w szczególności: stadion, boiska i sale sportowe, widowiskowe wprowadza się 50% zniżkę od opłat dla : a. zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ( pod opieką opiekuna) do lat 18, nie zrzeszonych w klubach i innych organizacjach, poza zajęciami objętymi zwolnieniami od opłat".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wierzchowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »