| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/933/2014 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 30 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

1) w ust. 1 - Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2014 r. - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 li. a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę "235.149.114 zł", zastępuje się kwotą "235.147.114 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę "97.617.736 zł", zastępuje się kwotą "97.584.736 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę "42.619.601 zł", zastępuje się kwotą "42.654.601 zł",

§ 2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Janusz Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/933/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/933/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »