| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/263/2014 Rady Gminy Budry

z dnia 13 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 12.286.737,53 zł z tego: dochody bieżące 9.197.609,87 zł dochody majątkowe 3.089.127,66 zł

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 11.974.306,27 zł z tego: wydatki bieżące 8.731.727,61 zł wydatki majątkowe 3.242.578,66 zł

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załączników do Uchwały Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Budry z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Budry na 2014 r.

- załącznik nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Budry


Jan Królik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/263/2014
Rady Gminy Budry
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zmiany w planie dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/263/2014
Rady Gminy Budry
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/263/2014
Rady Gminy Budry
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/263/2014
Rady Gminy Budry
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/263/2014
Rady Gminy Budry
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »