| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.271.2014 Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 17 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2014 rok o kwotę - 250 053,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2014 rok o kwotę - 250 053,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.

3. Dochody - zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 5.

4. Plan wydatków - zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 6.

5. Objaśnienia do zmian w budżecie przedstawia załącznik Nr 8.

6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych po zmianach przedstawia załącznik Nr 9.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. po zmianach przedstawia załącznik Nr 10.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 21 698 191,70 zł, w tym dochody majątkowe - 1 585 854,22 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 21 445 038,48 zł, w tym wydatki majątkowe - 1 130 322,00 zł.

§ 4. 1. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 253 153,22 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości:

- 517 553,00 zł z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę kredytów w 2014 r.,

- 390 321,00 zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie,

- 572 545,00 zł wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 733 572,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bartczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetowe 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetowe 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrtotowi


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik5.xls

Dochody - zadania zlecone 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik6.xls

Plan wydatków - zadania zlecone 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik7.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik8.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2014 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik9.xls

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie umowy o systemie oświaty ....


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr RG.0007.271.2014
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 17 października 2014 r.
Zalacznik10.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego w 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »