reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/227/14 Rady Gminy Rozogi

z dnia 26 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/199/13 Rady Gminy Rozogi z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2014r. z póżn. zm. wprowadza się następujące zmiany.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.810.253,81 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 20.610.253,81zł dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł - w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały",

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.622.958,33 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.161.145,27zł wydatki majątkowe w wysokości 461.813,06 zł

- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 151.600,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 239.790,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, - zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 187.295,48zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Przychody budżetu w wysokości 642.386,52 zł, rozchody w wysokości 829.682,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały"

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Teresa Samsel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr. 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr. 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr. 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr. 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr. 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zał nr. 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

zał nr. 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik8.pdf

zał nr. 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik9.pdf

zał nr. 9

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama