reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.198.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 27 października 2014r.

stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVIII/334/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 8 października 2014 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr LVIII/334/2014 z dnia 8 października 2014 r. Rady Miejskiej w Miłomłynie w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w zakresie § 7 tej uchwały oraz załączników nr 1-4 do ww. uchwały.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 8 października 2014 r. Rada Miejska w Miłomłynie podjęła uchwałę nr LVIII/334/2014 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W § 7 przedmiotowej uchwały Rada ustaliła wzory wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; na prowadzenia schronisk dla zwierząt; na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części; na prowadzenie spalarni zwłok i ich części, stanowiące załączniki nr 1-4 do uchwały.

Tymczasem zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), który stanowił materialoprawną podstawę przedmiotowej uchwały, rada gminy określa w drodze uchwały wyłącznie wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 tj. w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Natomiast, to co powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia, określa wyczerpująco art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i brak jest innych regulacji, które przyznawałyby kompetencje Radzie Miejskiej do modyfikacji zapisów ustawy w powyższym zakresie.

Tym samym należy uznać, iż Rada Miejska w zakwestionowanym przez organ nadzoru zakresie, działała z naruszeniem, przyznanego jej przez ustawodawcę w art. art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - upoważnienia.

W związku z tym, rozstrzygnięto jak w sentencji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski


Grażyna Kluge

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama