reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.194.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXIII/218/14 Rady Gminy Wilczęta

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilczęta na lata 2014-2018"

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXIII/218/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 26 września 2014 r., w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilczęta na lata 2014-2018".

Uzasadnienie

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Wilczęta działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.150) przyjęła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilczęta na lata 2014-2018, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W załączniku do przedmiotowej uchwały, zawierającym Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilczęta na lata 2014-2018, w rozdziale 5 "Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu", w § 8 Rada Gminy określiła, iż "stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustalana jest przez Wójta Gminy, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne, określonych w uchwale Nr XVI/121/02 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 stycznia 2002r., w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz Nr 24, poz.410)". Powołana w § 8 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy uchwała Nr XVI/121/02 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 stycznia 2002 r., zawiera zapisy dotyczące ustalenia zasad polityki czynszowej w oparciu o przepisy art. 7 ust. 1 ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, natomiast nie zawiera regulacji dotyczących warunków obniżania czynszu w stosunku do najemców o niskich dochodach zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

Stosowanie do art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego rada gminy uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W art. 21 ust. 2 pkt 1-8 ww. ustawy określony został obligatoryjny zakres regulacji programu gospodarowania mieszkaniowy zasobem gminy. W treści pkt 4 powołanego artykułu ustawodawca wskazuje, iż wieloletni program powinien obejmować zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Rada Gminy Wilczęta nie wypełniła dyspozycji art.21 ust. 2 pkt 4 ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, gdyż nie zawarła w przedmiotowym programie obligatoryjnych zapisów dotyczących warunków obniżania czynszu. Warunków obniżania czynszu nie można utożsamiać z czynnikami podwyższającymi i obniżającymi stawkę czynszu.

Rada Gminy Wilczęta nie wyczerpując przedmiotową uchwałą dyspozycji art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego w sposób istotny naruszyła prawo, co stanowi podstawę do stwierdzenia nieważność przedmiotowej uchwały. Tożsame stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt: SA/Ol 842/12.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski


Grażyna Kluge

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama