reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/270/2014 Rady Gminy Wydminy

z dnia 20 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.806.628,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 23.568.023,04 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.238.605,01 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.649.128,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.766.531,18 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.882.597,63 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6.506.321,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.842.500,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.742.500,76 zł

2) wolnych środków w kwocie 100.000,00 zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 2.856.167,00 zł, rozchody w wysokości 1.013.666,24 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.742.500,76 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.013.666,24 zł

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

§ 7. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXI/269/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2014 rok kwotę planowanych dochodów 27.075.367,62 zł zastępuje się kwotą 27.134.790,61 zł, kwotę planowanych wydatków 28.917.868,38 zł zastępuje się kwotą 28.977.291,37 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogusław Romatowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/270/2014
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/270/2014
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/270/2014
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/270/2014
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/270/2014
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama