| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/320/2014 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych [1](Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz uchwały Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 listopada 2008r. Nr XVII/138/08 w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko -Mazurskiego nr 195. poz. 3039 z dnia 19 grudnia 2008r.) i uchwały z dnia 29 grudnia 2011r. nr XII/73/2011w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XVII/138/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko -Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2012 r. poz. 1226), Rada Gminy Stawiguda uchwala co następuje:

§ 1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Dorotowo, Kręsk, Łańsk, Majdy, Tomaszkowo, Ruś, Wymój, Zielonowo, Pluski i Rybaki Gryźliny, Gągławki, Stawiguda i Bartąg.

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się z dołu, ostatniego dnia za cały okres pobytu.

§ 3. Opłatę miejscową pobiera się za każdy dzień pobytu w wysokości 2,20 zł.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty miejscowej są: właściciele lub osoby prowadzące hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, campingi, obozowiska turystyczne gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty.

§ 5. 1. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % sumy zainkasowanej opłaty.

2. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni w § 4 pkt 2 odprowadzają w całości pobraną należność na rzecz budżetu gminy, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano za poprzedni miesiąc.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 7. Traci moc uchwała z dnia 22 października 2014r. Nr XXX/241/2013 Rady Gminy w Stawigudzie w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) Dyrektywy 1996/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »