reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/68/14 Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. dotyczącej zasad i trybu korzystania z obiektu użyteczności publicznej pn. Park Rekreacyjno - Edukacyjny w Pasłęku stanowiącego własność Miasta i Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r.: Dz.U. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.: poz. 379, 1072),

Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Parku Rekreacyjno - Edukacyjnego Na Placu Tysiąclecia w Pasłęku uchwalonym uchwałą Nr III/34/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu użyteczności publicznej pn. Park Rekreacyjno - Edukacyjny w Pasłęku stanowiącego własność Miasta i Gminy Pasłęk (Dz. Urz. Woj. W-M z 2014 r. poz. 2132), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Administrator, stosownie do pory roku i innych uwarunkowań, ustala harmonogram wskazujący dni i godziny otwarcia PARKU, który wywiesza przy wejściach na teren obiektu.";

2) w § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) przebywania na terenie PARKU poza godzinami otwarcia, o których mowa w § 1 ust. 3.";

3) po § 7 dodaje się § 8 w brzmieniu:

"§ 8.1. W sytuacji wystąpienia warunków zagrażających bezpieczeństwu korzystających z PARKU (np. pogodowych) lub z powodu innych ważnych przyczyn, Administrator może okresowo wyłączyć obiekt lub jego część z użytkowania lub ograniczyć powszechny wstęp do PARKU.

2. Teren PARKU jest monitorowany przy pomocy kamer, z których obraz jest nagrywany.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miajskiego w Pasłęku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku


mgr Stanisław Paździor

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama