reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/256/2014 Rady Gminy Kruklanki

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)

Rada Gminy Kruklanki uchwała, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2013r. w kwotach:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 600,00zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 800,00zł,

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton- 900,00zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1000,00

1.200,00

15

1.200,00

1.800,00

Trzy osie

12

23

1.200,00

1.500,00

23

25

1.500,00

2.100,00

25

2.100,00

2.300,00

Cztery osie i więcej

12

29

1.600,00

2.200,00

29

31

2.200,00

3.000,00

31

3.000,00

3.100,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 6,0 tony włącznie- 1.400,00zł,

b) powyżej 6,0 tony i mniej niż 12 ton- 1.600,00zł.

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

31

1.900,00

2.200,00

31

2.200,00

2.400,00

Trzy osie

12

40

1.900,00

2.400,00

40

2.200,00

3.100,00

5) Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą:

a) od 7 ton do 9 ton włącznie- 900,00zł,

b) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton- 1.000,00zł.

6) Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi. dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oś

12

25

1.100,00

1.200,00

25

1.200,00

1.400,00

Dwie osie

12

33

1.200,00

1.500,00

33

38

1.500,00

1.900,00

38

1.900,00

2.400,00

Trzy osie

12

38

1.500,00

1.900,00

38

1.900,00

2.400,00

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc- 1.800,00zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.900,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/1887/2013 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Gąsior

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama