reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L / 246 /2014 Rady Gminy Godkowo

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.849 )

Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,- 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni, w tym: - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni ; - przeznaczonych na cele letniskowe 0,47 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 10,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

e) pozostałych 4,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- wykorzystywanych na cele letniskowe - 7,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- przeznaczonych na garaże 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli, 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII /182 / 2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2014.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ela Krystyna Jankowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama