reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/251/2014 Rady Gminy Godkowo

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.085.505,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 10.636.453,53 zł; dochody majątkowe w wysokości 1.449.052,22 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.685.505,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.602.648,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.224.093,06 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.581.311,87 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.082.857,00 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.495.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

b) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.162.809,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

c) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 743.881,00 zł, koszty - 741.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ela Krystyna Jankowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik6.xls


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik7.xls


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik8.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama