| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/289/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XVI/51/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj :Dz.U. z 2013 r.594 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj :Dz.U. z 2013 poz 182 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwale nr XVI/51/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim wprowadza się następyjące zmiany:

1. W § 6 pkt 5 statutu otrzymuje brzmienie : Prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych .

2. § 9 otrzymuje brzmienie :

1. W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą :

1) Kierownik - odpowiedzialny za całokształt pracy ośrodka.

2) Główny Księgowy - odpowiedzialny za sprawy finansowe ośrodka.

3) Pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych, przeprowadzający wywiady środowiskowe.

4) Aspirant Pracy Socjalnej realizujący zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych.

5) Asystent rodziny realizujący zadania z zakresu pomocy rodzinie i pomocy socjalnej uczniom ( stypendia )

6) Aspirant pracy socjalnej realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych

7) Aspirant pracy socjalnej realizujący zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

8) inni pracownicy.

2. Przy wykonywaniu czynności prawnych w imieniu MOPS kierownik działa jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

3. §11 otrzymuje brzmienie :

1. Burmistrz Miasta udziela kierownikowi MOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej , a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w tym dotyczy również zadań zleconych administracji rządowej .

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika MOPS.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jan Mordas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »