reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Wilczęta

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje

§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 620 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 938 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1074 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1074

1092

13

14

1080

1158

14

15

1086

1220

15

1092

1612

Trzy osie

12

17

1080

1086

17

19

1086

1288

19

21

1092

1546

21

23

1158

1802

23

25

1350

2032

25

1350

2032

Cztery osie i więcej

12

25

1092

1288

25

27

1288

1672

27

29

1546

2188

29

31

2188

3124

31

2188

3124

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 tony do 7 ton włącznie - 1074 zł,

2) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1200

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1546

1610

18

25

1610

1802

25

31

1672

2064

31

1868

2240

Trzy osie

12

40

1672

2240

40

2240

3124

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton do 9 ton włącznie - 268 zł,

2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 334 zł,

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa/ +pojazd silnikowy/(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

322

384

18

25

386

452

25

452

770

Dwie osie

12

28

386

516

28

33

836

1094

33

38

1094

1672

38

1546

2188

Trzy osie

12

38

898

1220

38

1288

1672

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 1324 zł,

2) powyżej lub równej 30 miejsc - 1860 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowania.

Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta


Krystyna Kaczyńska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama