| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/520/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2014 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/520/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/529/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/551/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 lutego 2014 roku, Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIX/566/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 kwietnia 2014 roku, , Uchwałą Nr XL/591/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/597/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 76/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/630/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/656/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 października 2014 roku, , Zarządzeniem Nr 112/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 listopada 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości: 38 749 715,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości: 32 770 318,41 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości: 5 979 397,45 zł.
2.
1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości: 39 132 366,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości: 33 157 236,24 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości : 5 975 130,00 zł.
2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki inwestycyjne w 2014 r. w wysokości: 5 235 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.
3) Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości: 5 035 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4) Paragraf 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody budżetu w wysokości: 1 633 775,76 zł, rozchody w wysokości: 1 251 125,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.
4. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XLIV/656/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/520/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2014 rok dokonuje się zmiany:

Par.1 ust.3
Paragraf 4 w brzmieniu:
Przychody budżetu w wysokości: 1744 772,78 zł, rozchody w wysokości: 1 198 201,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

Zastępuje się treścią:

W Par. 1 ust.3
Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody budżetu w wysokości: 1633 775,76 zł, rozchody w wysokości: 1 251 125,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr II 5 2014
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Nr II 5 2014
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.xls

Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr II 5 2014
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.xls

Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Nr II 5 2014
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.xls

Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Nr II 5 2014
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.xls

Zalacznik Nr 6 do Uchwaly Nr II 5 2014
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.xls

Zalacznik Nr 7 do Uchwaly Nr II 5 2014
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.xls

Zalacznik Nr 8 do Uchwaly Nr II 5 2014

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »