| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. / oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm. / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. / M. P. 2014, poz. 718 / Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Mikołajki opłatę od posiadanych psów.
2. Stawkę roczną opłaty od posiadanych psów ustala się w wysokości 37,00 zł. od jednego psa.
§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 posiadacz psa jest zobowiązany uiścić z góry bez wezwania w terminie do 31 marca danego roku. Jeżeli obowiązek uiszczenia tej opłaty powstał po tym terminie opłata jest płatna w ciągu 14 dni od daty nabycia psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku, wysokość opłaty, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 3. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach lub w kasie tut. Urzędu.
§ 4. Z dniem 31.12.2014r. traci moc Uchwała Nr XXIV/284/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012r . poz. 3703 ).
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »