| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Mikołajki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013, poz. 594) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P.2014.718) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży detalicznej z samochodu, platformy, przyczepy itp. artykułów spożywczych i przemysłowych w wysokości - 7,70 zł.
2) przy sprzedaży z wozu konnego artykułów, o których mowa w pkt. 1 - 6,00 zł.
3) przy sprzedaży obwoźnej z ręki, z wózka ręcznego, roweru, koszyka, skrzynki, wiadra oraz torby przez indywidualnych producentów sprzedających wyroby z gospodarstwa rolnego, w tym też zebrane runo leśne - 4,80 zł.
4) przy sprzedaży ze stoiska handlowego - 5,80 zł.
5) przy sprzedaży ze stoiska handlowego wyrobów jubilerskich - 16,40 zł.
6) przy sprzedaży z wiat handlowych:
- ze stoiska zadaszonego dużego - 14,70 zł.
- ze stoiska zadaszonego małego - 12,00 zł.
7) za inne formy sprzedaży - 5,90 zł.
8) wysokość opłat za handel z zadaszonych stoisk wybudowanych przez miasto ulega obniżeniu w okresie od 1 października do 1 maja o 50 %.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkaso.
2. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru, wyznacza się osobę której powierzono utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Mikołajkach.
3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% pobranej opłaty.
4. Inkasent obowiązany jest do wpłacenia całości zebranej opłaty targowej każdorazowo przed pobraniem kolejnej partii druków opłaty targowej.
5. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności inkasent nastąpi do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na podstawie rozliczenia pobranej opłaty targowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/531/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Mikołajki (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2014r. poz. 590).
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »