| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Małdyty

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź zm.).Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2014r., uchwalonej uchwałą Nr XXVI/253/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2014 r.( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014r. poz. 230).

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2014 r. o kwotę 75.641,00 zł, do wysokości 22.485.197,39 zł zgodnie z załącznikiem: nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2014 r. o kwotę 139.124,00 zł, do wysokości 22.286.193,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi, zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody ogółem w tym: 22.485.197,39 zł - dochody bieżące: 21.434.801,39 zł - dochody majątkowe: 1.050.396,00 zł Wydatki ogółem w tym: 22.286.193,46 zł -wydatki bieżące: 20.163.819,46 zł -wydatki majątkowe: 2.122.374,00 zł Przychody 692.996,07 zł Rozchody 892.000,00 zł

§ 6. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Fiedosiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Gminy Małdyty
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Gminy Małdyty
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Gminy Małdyty
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Gminy Małdyty
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Gminy Małdyty
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Gminy Małdyty
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »