| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/14 Rady Powiatu Braniewskiego

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2014

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 206.208,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 50.818.341,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.479.597,97 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.338.744,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 206.208,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 51.067.089,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 44.274.786,97 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 25.456.105,00 zł,

b) realizację zadań statutowych - 13.189.040,97zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.731.120,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.188.426,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu powiatu - 370.000,00 zł,

f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności - 1.340.095,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 6.792.303,00 zł, w tym w szczególności na:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2014 rok - 6.647.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności - 3.172.819,00 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 4.512.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 7.394.347,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej nr 7.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 5. 1. Dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 29.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wysokość rezerwy po zmianach wynosi 197.128 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna - 107.128 zł,

b) rezerwa celowa - 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 248.748 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej za 2013 rok.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1.208.748 zł, rozchody w wysokości 960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Kłębucki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

UR-05-02-009-14 z01


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

UR-05-02-009-14 z02


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

UR-05-02-009-14 z03


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

UR-05-02-009-14 z04


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

UR-05-02-009-14 z05


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

UR-05-02-009-14 z06


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

UR-05-02-009-14 z07


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

UR-05-02-009-14 z08


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

UR-05-02-009-14 z09

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »