reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/14/14 Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz.595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 44.983 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 57.092.598 zł , z tego : dochody bieżące w wysokości 55.592.046 zł , dochody majątkowe w wysokości 1.500.552 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 44.983 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 59.895.946 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 54.458.531 zł , w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.273.149 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 5.437.415 zł .

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 3.582.073 zł.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 1.855.342 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokosci 2.803.348 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.889.213,84 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 914.134,16 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokosci 3.229.596,64 zł, rozchody w wysokości 426.248,64 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Magdalena Anczykowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.xls

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.xls

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/14/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.xlsx

zał.3 do uchwały .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/14/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.xlsx

zał.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/14/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.xlsx

zał.5

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama