reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/17/2014 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XLVII/365/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2014 r. oraz uchwał zmieniających: XLIX/384/2014 z dnia 23.01.2014 r., L/401/2014 z dnia 27.02.2014 r., LI/408/2014 z dnia 27.03.2014 r., LII/412/2014 z dnia 23.04.2014 r., LIII/420/2014 z dnia 28.05.2014 r., LIV/432/2014 z dnia 26.06.2014 r., LV/438/2014 z dnia 31.07.2014 r., LVI/446/2014 z dnia 11.09.2014 r., LVII/455/2014 z dnia 24.09.2014 r., 170/877/2014 z dnia 13.10.2014 r., LVIII/460/2014 z dnia 30.10.2014 r., LIX/466/2014 z dnia 14.11.2014 r., 176/898/2014 z dnia 21.11.2014 r

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 18.961 zł. Plan dochodów po zmianie - 42.013.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące - 33.558.030 zł, dochody majątkowe - 8.455.062 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 18.961 zł. Plan wydatków po zmianie - 40.914.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.772.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące - 31.188.119 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.978.531,30 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 8.400.209,90 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 194.752 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.062.611,80 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu - 919.935 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym - 11.354zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat - 620.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.726.859 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 9.098.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 628.249 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.119.634zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r.


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w
2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama