| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/6/2014 Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 119 799 990,89 zł, w tym:

1) dochody bieżące109 211 428,89 zł,

2) dochody majątkowe10 588 562 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 120 086 672,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące108 804 498,89 zł,

2) wydatki majątkowe11 282 174 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianie 10 324 474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie 10 166 345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku wynosi po zmianie 13 380 819,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Deficyt po dokonanych zmianach w kwocie 286 682zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Wojciech Paliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »