| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy Dywity

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; Dz.U, z 2014r. poz.379, poz.1072), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014r poz. 379, poz. 911, poz.1146 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz.U, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz.U. z 2014r.,poz.1457 )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 69 223zł do wysokości 43 239 413,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 061 758,85zł dochody majątkowe w wysokości 4 177 654,36 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 69 223 do wysokości 42 839 413,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 582 863,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 256 550,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 8 755 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 4 539 507,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity


Sabina Robak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »