| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 371 750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 371 750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:a/ dochody: 17 392 024,60 zł z tego: dochody bieżące - 16 519 774,60 zł dochody majątkowe - 872 250,00 zł b/ wydatki: 15 028 198,60 zł z tego : wydatki bieżące - 14 821 758,60 zł wydatki majątkowe - 206 440,00 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu miasta wynosi 2 363 826,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 540 000,00 zł. oraz na utworzenie lokaty w wysokości 1 823 826,00 zł.

§ 3. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Błocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/20/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/20/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/20/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/20/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/20/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »