| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/368/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw § 4 ust. 1 załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 4,86 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole."

§ 2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego w % stawki bazowej

1

2

3

1.

dyrektor przedszkola

6 % za każdy oddział

2.

dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum

3,5 % z każdy oddział

3.

wicedyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum

1,2 % za każdy oddział

4.

wicedyrektor do spraw przedszkola

3,5 % za każdy oddział

5.

kierownik świetlicy szkolnej

5 %

6.

Sprawowanie funkcji:
1) opiekuna stażu
2) doradcy metodycznego
3) nauczyciela konsultanta


3 %
5 %
5 %

§ 3. Traci moc Uchwała Nr OR.BR.0007.84.2014.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia
5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »