| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Iława

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/432/2014 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/432/2014 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4. ustęp 1. otrzymuje brzmienie: "1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych, pozostających w zakresie zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, będący podstawą naliczenia odpłatności za usługi dla podopiecznych, uchwala się w wysokości 17,87 zł".

2. w § 4. oznaczenie ustępów 1. i 2. otrzymują oznaczenie jako ustępy 2. i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Piotrkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »