reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2015 rok uchwalonego uchwałą Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2015 r., poprzez:

1) zmniejszenie planów wydatków o kwotę 33 725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2) zwiększenie planów wydatków o kwotę 33 725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

a) wydatki po zmianach stanowi kwota -16 403 394,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 14.895.360,00 zł,

- wydatki majątkowe - 1.508.034,04 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Zalewski


Załącznik do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiany planów wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 033 960,00

0,00

1 033 960,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 029 110,00

0,00

1 029 110,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

0,00

4 500,00

4 500,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

11 940,00

- 4 500,00

7 440,00

710

Działalność usługowa

31 420,00

0,00

31 420,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

23 480,00

0,00

23 480,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

10 150,00

10 150,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 480,00

- 10 150,00

13 330,00

750

Administracja publiczna

1 829 230,00

0,00

1 829 230,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 683 281,00

0,00

1 683 281,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 410,00

- 3 410,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 870,00

7 410,00

11 280,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 000,00

- 4 000,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

160 360,00

0,00

160 360,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

157 260,00

0,00

157 260,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

400,00

400,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

400,00

- 400,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

6 244 037,00

0,00

6 244 037,00

80101

Szkoły podstawowe

3 781 740,00

0,00

3 781 740,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 780,00

- 1 780,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

5 200,00

5 200,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 420,00

- 3 420,00

0,00

80110

Gimnazja

1 604 170,00

0,00

1 604 170,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 010,00

- 1 010,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1 830,00

1 830,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

820,00

- 820,00

0,00

852

Pomoc społeczna

3 502 323,00

0,00

3 502 323,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

446 469,00

0,00

446 469,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 455,00

- 2 455,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 455,00

4 235,00

6 690,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 780,00

- 1 780,00

0,00

Razem:

16 403 394,04

0,00

16 403 394,04

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama