reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/368/04 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności i określenia sposobów poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 w związku z art 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/368/04 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności i określenia sposobów poboru, § 7 otrzymuje brzmienie:

"Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% zainkasowanych kwot płatne z budżetu gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonywane było inkaso"

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/199/2007 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/368/04 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 listopada 2004r.w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności i określenia sposobów poboru.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego

§ 6. Burmistrz Morąga poda uchwałę do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Raćkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama