| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OR.0710.2.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13; z 2012 r. Nr 228, poz. 1368; z 2014 r. poz. 423, poz. 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0710.18.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystanków (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje się wyrazy "oraz wniesienie opłaty za korzystanie z przystanków",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Opłatę, o której mowa w ust. 1 wnosi się z góry, kwartalnie, w wysokości wynikającej z iloczynu liczby zatrzymań w danym kwartale określonej w obowiązującym rozkładzie jazdy, liczby przystanków, do korzystania z których uprawniony jest przewoźnik oraz stawki opłaty określonej odrębną uchwałą.";

2) w § 4, w pkt 2:

a) skreśla się lit. a,

b) lit. f otrzymuje brzmienie:

uzgodnienia sposobu umieszczania rozkładu jazdy z Zarządem Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Sierputowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »