| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.20.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 11 lutego 2015r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego nr OR.0710.2.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Na podstawie art. 79 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 poz. 595; późn.zm.), stwierdzam nieważność § 1 pkt 1) lit b) uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego nr OR.0710.2.2015 z dnia 29 stycznia 2015r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, w zakresie dotyczącym sformułowania "z góry, kwartalnie".

Uzasadnienie

Uchwałą wskazaną na wstępie, która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 4 lutego br., powołując jako podstawę art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., nr 5, poz. 13; późn.zm.), Rada Powiatu Lidzbarskiego wprowadziła zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

W treści zakwestionowanego zapisu, Rada Powiatu postanowiła, iż opłatę za korzystanie z przystanków wnosi się z góry, kwartalnie, w wysokości wynikającej z iloczynu liczby zatrzymań w danym kwartale określonej w obowiązującym rozkładzie jazdy, liczby przystanków do korzystania z których uprawniony jest przewoźnik oraz stawki opłaty określonej odrębną uchwałą.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego upoważniony jest do podjęcia uchwały określającej przystanki komunikacyjne i dworce oraz warunki i zasady korzystania z obiektów. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 4 i ust. 5 ustawy, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego upoważniony został do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty, która może być pobierana za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązujące przepisy prawne oraz w/w delegacje ustawowe, upoważniają radę powiatu jedynie do ustalenia wymiaru opłaty, do uiszczenia której zobowiązani będą przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina. Natomiast ustalenia dotyczące terminu i sposobu płatności tej opłaty nie mieszczą się w granicach kompetencji uchwałodawczej, w związku z czym powinny stanowić element umowy zawartej z przewoźnikiem. Umowa taka będzie miała charakter cywilnoprawny, co wyklucza ingerencję organu stanowiącego gminy w treść tej umowy bez wyraźnej podstawy prawnej.

Stąd też, rozstrzygnięto jak w sentencji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski


Grażyna Kluge

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »