| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/2015 Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez miasto Lubawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola Miejskiego w Lubawie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Sarnowski


Załącznik do Uchwały Nr V/36/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez miasto Lubawa.

L.p.


Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

3 pkt

oświadczenie rodziców (od każdego z rodziców)

2.


Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający:
1. 100 % kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650)
2. 200 % kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650)

5 pkt3 pkt

oświadczenie o dochodzie

3.

Do przedszkola w roku 2015/2016 uczęszcza rodzeństwo kandydata.

2 pkt

-

4.

Liczba zadeklarowanych godzin powyżej podstawy programowej.

3 pkt za każdą zadeklarowaną godzinę

-

5.

Oboje rodzice rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Iławie na rzecz miasta Lubawa.

5 pkt

oświadczenie o podatku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »