| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Susz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.[2])) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Susz w kwocie:

1) za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych - 15 zł.

2) za każdą godzinę szkolenia pożarniczego - 7 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/105/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Susz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.04.2015r.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Skolimowski


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 poz.379, poz. 1072

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 57 poz. 353; Dz. U. z 2012 r. poz.908; Dz. U. z 2013 r. poz. 1635

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »