| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Godkowo

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.352.590,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 9.137.839,87 zł; dochody majątkowe w wysokości 214.751,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.452.590,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 8.846.849,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.393.475,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.119.074,01 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 605.741,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4,

b) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Dziki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »