| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 grudnia 2014r. Nr III/10/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dźwierzuty na 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

? w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 80.855,00 zł :

a) dochody budżetu przed zmianami :19.194.917,01 zł,

z tego : dochody bieżące w wysokości : 18.693.128,01zł

dochody majątkowe w wysokości 501.789,00 zł

b) dochody budżetu po zmianach :19.275.772,01 zł,

z tego : dochody bieżące w wysokości : 18.978.983,01 zł

dochody majątkowe w wysokości : 296.789,00 zł.

? w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 44.134,20 zł:

a) wydatki budżetu przed zmianami :19.332.365,14 zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 17.842.557,14 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.489.808,00 zł,

b) wydatki budżetu po zmianach :19.376.499,34 zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 17.871.691,34 zł

wydatki majątkowe w wysokości : 1.504.808,00 zł.

? § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

"Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.173.808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3", do niniejszej uchwały.

? § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją",

? zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5", do niniejszej uchwały.

? § 3 otrzymuje brzmienie :

Deficyt budżetu gminy wynosi 100.727,33 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100.727,33 zł.",

? § 4 otrzymuje brzmienie :

"Przychody budżetu w wysokości 1.054.826,63 zł, rozchody w wysokości 954.099,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7", do niniejszej uchwały.

? § 9 otrzymuje brzmienie :

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2015r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik7.xls


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik8.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »