| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/414/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z 2013 r. poz. 645, z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, z 2014 r. poz. 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr LVI/414/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.";

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zwiększenie zatrudnienia w trakcie korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały oraz ze zwolnienia przyznanego na podstawie dotychczasowych przepisów, uprawnia do zwiększenia okresu zwolnienia w wymiarze określonym w uchwale, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wzrost zatrudnienia.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wierzchowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »