| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 poz. 938, poz. 1646. Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 ). Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy:

Dochody zwiększyć ogółem o kwotę 152.708,00 zł

Dochody zmniejszyć ogółem o kwotę 1.396,00 zł

Wydatki zwiększyć ogółem o kwotę 327.934,00 zł

Wydatki zmniejszyć ogółem o kwotę 176.622,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody 11.411.839,81 zł

Wydatki 9.001.947,41 zł

2. Z dochodów uchwalonych w § 2 to:

Dochody bieżące 9.154.392,74 zł

Dochody majątkowe 2.257.447,07 zł

3. Z wydatków uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

Wydatki bieżące 8.900.880,74 zł

Wydatki majątkowe 101.066,67 zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu nie zmieniła się i wynosi 2.409.892,40 zł, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. oraz przelew na rachunek lokat.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Ginkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »