| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/ 34/2015 Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/286/2009 z dnia 4 listopada 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j z 2013r, poz.594, Dz.U. z 2013r, poz.645, poz. 1318, Dz.U. z 2014r poz. 379, poz.1072) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Regulamin Targowisk Miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/286/2009 z dnia 4 listopada 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu w ten sposób, że:

1. Wykreśla się zapis w § 1 pkt 1 lit c "miejsce wyznaczone do handlu przy Alei Broni na terenie byłej Jednostki Wojskowej czynne jest w każdą sobotę od godz. 800 do 1600.

2. § 1 pkt 1 lit d otrzymuje brzmienie:

"miejsce wyznaczone do handlu przy Alei Niepodległości (teren amfiteatru oraz wydzielona część działki 43/12 obręb 4 miasto Biskupiec zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały), czynne jest w każdy dzień tygodnia od godz. 800 do 1600."

3. 3. § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"Gospodarz targowiska wyznacza i wskazuje stanowisko sprzedaży, za które uznaje się 1 mb zajętej ławy lub 1 m2 zajętego gruntu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Szczerba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »